Windmolens Houten stap dichterbij, raad stemt in met meer geluidHouten – In Houten is gisteravond in de gemeenteraad opnieuw gesproken over windpark Goyerbrug. Het gaat om de bouw van vier windturbines, maar makkelijk is het tot nu toe niet gebleken om die er ook daadwerkelijk te krijgen. Een meerderheid van de raad stemde gisteravond in met een verruiming van de geluidsnormen, tot groot ongenoegen van het college, die weer strengere normen wilde hanteren. Wel ligt er een nieuw ontwerpbesluit, die inwoners kunnen bekijken en op mogen reageren.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.