Advies sekswerk in Utrecht klaar, maar hoe nu verder?Meerding: “Het Zandpad, daar dachten wij steeds minder positief over vanwege de grootschaligheid ervan.” De commissie Sorgdrager adviseert de gemeente te onderzoeken of sekswerk kleinschalig te realiseren is. “Dan denken wij, dan is er misschien minder overlast”, zegt het VVD raadslid. “Je kunt ook zeggen: misschien ontstaat er bij iedere kleine locatie een los protest vanuit de buurt. Dat is een extra bijkomendheid waar we rekening mee moeten houden. Niet iedereen zal tevreden zijn.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.