Commissie: ‘Utrecht moet ruimte bieden aan sekswerkers, maar dan kleinschalig en met minder regels’“Het is een legaal beroep, er moet ruimte voor zijn en laten we ervoor zorgen dat het sekswerk veilig gebeurt”, begint het advies van de commissie. De manier om dat te doen is volgens het rapport “niet denken in problemen, maar juist in oplossingen”. De gemeente wordt opgeroepen aan de slag te gaan en sekswerkers ook te betrekken bij het beleid. En dat beleid moet vooral kleinschaliger, moderner en met minder regels. Daarnaast moeten er proeftuinen komen om te kijken wat wel werkt.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.