500 jaar geleden werd Paus Adrianus gekroond: 5 vragen over de enige Nederlandse paus uit UtrechtToen hij eenmaal tot paus was gekozen, waren ze bijzonder blij in Utrecht. Het was echt drie dagen feest in de stad. Een jongen van de Oudegracht, een zoon van een scheepstimmerman, ze vonden het bijzonder dat hij daar terecht kwam. Er werden 3000 broden gebakken voor de armen van Utrecht en er waren grote feesten op de bruggen van de stad. Er werden vuren gemaakt en wie het mooiste vuur had, kreeg twee vaten bier. Ze waren zo trots dat de hoogste Europese functie aan een Utrechter was gegeven.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.