Burgemeester Dijksma geraakt door komst vluchtelingen: ‘Je ziet wat voor ontberingen ze hebben doorstaan’Het is niet de eerste keer dat Utrecht noodopvang inricht voor asielzoekers. Dat gebeurde afgelopen juni ook al. Mede door alle ervaringen die de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht inmiddels hebben opgedaan, sturen ze ook mensen naar Ter Apel om daar te helpen. Het gaat dan met name om medewerkers die gaan helpen om alles organisatorisch beter in te richten dan nu het geval is. Vooral snelle registratie is een aandachtspunt, zegt Dijksma. “Zodat ze ook rustiger zijn en als er elders in het land plek is, ook mee willen. Dat was in de afgelopen weken ook een probleem. Nu was er geen plek, maar toen er nog wel plek was in andere delen van Nederland, weigerden mensen de bus in te stappen. Ze waren bang om hun plek op de wachtlijst voor een gesprek met de de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kwijt te raken.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.