Boeren boos over sproeiverbod: ‘Is voor de bühne’Waterschap Vallei en Veluwe is duidelijk: “Vanwege de aanhoudende droogte in het werkgebied neemt het waterschap extra maatregelen per vrijdag 26 augustus.” De belangrijkste maatregel is een beperking van het gebruik van grondwater voor beregening. Het sproeien met grondwater van gazons, siertuinen, sportvelden, golfbanen, gras- en maisland mag niet meer overdag. Pas na 22.00 uur mogen de kranen open. Volgens het waterschap is de maatregel nodig om verdere daling van het grondwaterpeil en onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.