Een moetje voor de Utrechtse raad: nog éénmaal discussiëren over de Ruimtelijke Strategie 2040Dat verdichten moet gebeuren bij bestaande knooppunten, of bij knooppunten die ontwikkeld moeten worden, zoals station Lunetten. Daardoor ontstaan meerdere centra in de stad, die elk, alle voorzieningen hebben die je in een grote stad kent. Zo ontstaat de ‘10-minuten stad’. Alles is bereikbaar binnen tien minuten. In dit concept is er beperkt ruimte voor de auto. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang. Ook moet er ruimte zijn voor technologische ontwikkelingen, zoals drones die pakketjes afleveren en zelfrijdende auto’s.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.