Windpark Goyerbrug moet er toch komen, college Houten ziet geen realistisch alternatiefIn die brief zijn een aantal mogelijke alternatieven door het college opgesomd. Zo zijn er in Houten andere locaties, waar in totaal ruimte is voor zestien windmolens. Dat zijn er een stuk meer dan de vier die nu op Goyerbrug moeten komen, maar deze locaties op korte termijn ombouwen tot windpark, is volgens het college niet mogelijk. Hiervoor moet eerst beleid worden ontwikkeld, waardoor vergunningsverlening voor 2025 niet mogelijk is.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.