Dertigers Diede en Zep verlaten de Randstad, net als steeds meer mensenIn 2021 verhuisden ruim 75 duizend mensen van de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Dat zijn er ruim 5 duizend meer dan een jaar eerder. Andersom kwamen 53 duizend mensen juist naar de Randstad toe om daar te gaan wonen. Deze trend is al langer gaande; sinds 2017 verhuizen meer mensen uit de Randstad dan erheen.

Vooral mensen uit de leeftijdscategorie van 30 tot 70 en kinderen vertrokken vaker uit de Randstad dan dat ze erheen verhuisden. Dertigers vormden afgelopen jaar de grootste groep: er verhuisden bijna 9 duizend meer dertigers vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar verhuizen juist vaker naar de Randstad dan andersom, vooral vanwege studie of werk.

Mensen die uit de Randstad vertrekken, gaan vooral wonen in gemeenten die deels betrekkelijk dicht bij de Randstad liggen, zoals Flevoland en het Rivierengebied, waar ook Culemborg onder valt. Andere Randstad-verlaters verhuizen verder weg, bijvoorbeeld naar Drenthe, de Achterhoek en Oost-Groningen.

Onder de Randstad verstaat het CBS overigens de provincies Utrecht, Zuid-Holland en het zuidelijke deel van Noord-Holland.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.