Alle veiligheidsregio’s moeten weer extra crisisnoodopvang regelen voor asielzoekersDie versnelde uithuisplaatsing “gebeurt eigenlijk niet”, vertelt de woordvoerder. “Gemeenten willen wel en doen hun best”, maar onder meer de krapte op de woningmarkt, de wachtlijsten voor andere spoedzoekers en de stikstofproblematiek waardoor amper huizen gebouwd kunnen worden, spelen de overheid parten, verduidelijkt ze.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.