Conflict bestemmingsplan Bilthoven Noord opgelost: ‘Eindelijk erkenning dat er inderdaad fouten gemaakt zijn’De gemeente laat weten dat er een nieuw bestemmingsplan komt, waar alle percelen die nu niet rekenkundig passend zijn op de juiste manier worden ingedeeld. Daarnaast krijgt de gemeente, voor de overige problemen die er waren, een zogenoemde binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Dat betekent dat als er een probleem is, de gemeente bevoegd is om af te wijken van de regels in het bestemmingsplan. “We respecteren verder in alle gevallen de planologische grenzen van het oude bestemmingsplan uit 1984. Het college zal aan de raad op korte termijn daartoe een voorstel doen”, laat de gemeente weten.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.