Pleziervaart op de Leidsche Rijn vanaf maandag verboden door tekort aan zoet waterDoor de lage waterstand op de grote rivieren en de droogte dringt verzilting vanaf de Noordzee te ver het land in. Dat is schadelijk voor de natuur en voor teelten. De KWA stuurt extra zoetwater naar het gebied via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Daarvoor zorgt het speciale gemaal De Aanvoerder bij De Meern.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.