Utrechtse gemeenten krijgen herkansing voor windenenergieplannenDe afgelopen jaren zijn plannen voor de realisatie voor windenergie niet zonder slag of stoot verlopen. Ook is gebleken dat hoe concreter het plan voor windmolens, hoe meer het verzet toeneemt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in gemeente De Ronde Venen en in Renswoude was ondanks een enthousiaste wethouder en een lokale ontwikkelaar geen draagvlak voor windenergie. De wethouder zag zich genoodzaakt af te treden. In Bunnik stapte wethouder Paul Heijmerink op. Bij zijn afscheid zei hij: “Er dreigt een klimaatcatastrofe, maar desondanks is er grote onwil om mee te werken aan het verduurzamen van onze energieproductie.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.