Participatierapport over opvang Oekraïners in Soest concludeert: ‘Draagvlak ontbreekt’Volgens de onderzoekers levert de opvang van vierhonderd Oekraïners verder grote zorgen op over een tekort aan voorzieningen, de mogelijkheid tot gettovorming, onveiligheid en criminaliteit, en verkeersveiligheid. Zo wordt er volgens omwonenden nu al te hard gereden, wat tot ongelukken zou leiden. Ook is weg richting voorzieningen als scholen, sportverenigingen en winkelcentra volgens buurtbewoners nu al erg druk.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.