Oudersparticipatiecrèches als wapen in de strijd tegen personeelstekort: ‘Als het in Utrecht kan, waarom dan niet elders?’“Het is dan wel belangrijk dat de drempels die er momenteel zijn, zo veel mogelijk worden beslecht”, aldus het kamerlid. Zo kun je als ouderparticipatiecrèche pas na een proefperiode van 15 maanden kinderopvangtoeslag krijgen. Te lang, vindt Palland. “Ik snap dat niet ieder initiatief meteen geld krijgt, maar dit kan korter. Daarnaast moet er actief kenbaar worden gemaakt aan ouders dat dit een optie is. Ouderparticipatiecrèches bevinden zich nu alleen in Amsterdam en Utrecht, maar juist in kleinere dorpen lijkt me dit een toegevoegde waarde.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.