Utrecht en Amersfoort herdenken koloniaal verleden en slavernijSlavernijverleden

Het landelijke Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden adviseerde de overheid vorig jaar onder meer om het aandeel van het Nederlandse gezag in de slavernij te erkennen en dat excuses zouden helpen om het historische leed te helen.

Het gaat daarbij niet om het veroordelen van individuen of groepen mensen, aldus het adviescollege, maar om de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat. Ook zou er structureel geld beschikbaar moeten komen om een einde te maken aan de schadelijke doorwerking van het koloniale verleden.

Het kabinet zou in het voorjaar van 2022 reageren op het advies, maar heeft er op dit moment nog geen beslissing over genomen. Excuses worden daarom deze week nog niet verwacht. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben al wel excuses aangeboden voor hun aandeel.

Lees ook: Excuses voor slavernijverleden: ‘Wat heb ik daarmee te maken?’Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.