Hoe het landbouwbeleid boeren tot wanhoop drijft: ‘Als er in de jaren ’90 was ingegrepen, was het nu minder pijnlijk geweest’Boerenprotesten en maatregelen door de jaren heen

1984: De invoering van het melkquotum was 38 jaar geleden een van de eerste maatregelen die leidde tot boerenprotesten door heel Nederland. Honderden boeren reden uit protest op hun trekkers naar Barneveld.

1989: Op 1 maart trokken honderden boeren naar Den Haag. Daar drongen enkele van het pand van de Sociaal-Economische Raad binnen. De boeren wilden redelijke milieumaatregelen en geen verdere prijsdalingen, maar de overheid ging hier niet op in.

1991: De Europese Nitraatrichtlijn werd opgesteld om vervuiling van grond- en oppervlaktewater te voorkomen door het gebruik van stikstof in de landbouw te reguleren. Dit kan worden gezien als de eerste Europese norm om de stikstofuitstoot te reduceren. Iedere vier jaar wordt deze richtlijn door alle Europese lidstaten herzien.

1990 tot 2010: vooral kleinere protesten, bijvoorbeeld tegen mestrichtlijnen en de varkenswet.

2015: Het melkquotum uit 1984 werd op 1 april van dit jaar afgeschaft. Boeren doopten deze dag al snel om tot ‘bevrijdingsdag’. Toch reden in september duizenden boeren met hun trekker naar Brussel omdat de vlees- en melkprijzen naar hun mening te laag waren sinds de afschaffing van het melkquotum.

2019: De Raad van State oordeelde dat het stikstofbeleid in Nederland niet deugde. Daarom moest de totale uitstoot flink worden verlaagd, tot onvrede van de boeren. Dit leidde de afgelopen jaren tot verschillende voornemens vanuit de overheid, zoals de halvering van de veestapel in 2019, het verminderen van eiwitten in veevoer in 2020 en het meest de recent de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren kwamen daarop verschillende malen in verzet.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.