College voor de Rechten van de Mens: ‘Bescherm wetenschappers beter’Geel stelt dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland ‘ontegenzeggelijk’ onder druk staat. De polarisatie die is ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen is daar volgens haar een belangrijke reden voor. “We zien een trend waarin debat steeds vaker plaatsmaakt voor online en offline scheldpartijen, verwensingen en (doods)bedreigingen, of zelfs fysiek geweld. Journalisten en andere media-actoren, zoals experts, wetenschappers, columnisten en politici hebben hier in toenemende mate mee te maken.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.