Docent in Soest ontslagen na grensoverschrijdend gedragEen kleine commissie, bestaand uit zedenpolitie, een vertrouwensinspecteur onderwijs, juristen en ICT-experts, nam het incident nauwkeurig onder de loep. Versteeg: “De uitkomsten die volgden, waren zodanig dat we als school een standpunt in hebben genomen, de werknemer confronteerden en hem per direct hebben ontslagen. Het getoonde gedrag is ontoelaatbaar binnen onze school, we willen ten alle tijden de veiligheid van onze leerlingen kunnen waarborgen.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.