Burgemeester van Utrecht trekt online gebiedsverbod in voor opruierIn de bezwaarprocedure bleef de maatregel juridisch overeind. Het oordeel was dat het feit dat het om online gedrag gaat, niet maakt dat er geen sprake is van een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het gaat om het effect van de wens om rellen te veroorzaken. Dat effect was gericht op een fysieke plaats in Utrecht. Van een aantasting van grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, is geen sprake geweest.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.