Nagelbijten voor vmbo’ers: vanmiddag krijgen ze hun examenuitslagLeerlingen in het kader- en basisonderwijs hebben digitaal eindexamen gedaan. De examens begonnen voor deze groep al in april en scholen konden de examendata zelf indelen. Dit gold voor de algemene vakken, zoals Engels, aardrijkskunde en wiskunde. De praktijkvakken die leerlingen in het kader- en basisonderwijs volgen zijn vanwege corona afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal eindexamen.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.