Provincie Utrecht wil stikstofprobleem samen met boeren oplossen: ‘Een taaie en moeilijke klus’De provincie kan wel helpen om ondernemingen te verplaatsen. “En ze hier soms ook schadeloos voor stellen of ruilgrond beschikbaar stellen”, vult Sterk aan. Daar waar de reductie minder fors naar beneden moet, zijn misschien ook andere oplossingen mogelijk. De gedeputeerde noemt als voorbeeld het aanpassen van stallen. “Er moet ook echt minder bemest worden.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.