Taakverdeling vaders en moeders weer terug op zelfde niveau als voor coronacrisisOuders zelf zijn redelijk tevreden met deze verdeling. Als het gaat om huishoudelijke taken geven mannen een hogere score dan vrouwen: 7,4 versus 6,9. Deze scores zijn hetzelfde als die van voor de coronacrisis en ze zijn vergelijkbaar met die van juni 2020; mannen gaven toen gemiddeld een 7,3, vrouwen een 6,8. In november 2020 was dit voor mannen gemiddeld een 7,5, en voor vrouwen een 6,9. Hoewel de tevredenheid bij mannen wat hoger ligt dan bij vrouwen, geven beide partijen deze verdeling een ruime voldoende.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.