Vogelopvang nog altijd druk door vogelgriep: ‘We krijgen nesten tegelijk’Je kan zieke vogels best goed herkennen, vertelt Van der Heijden. “Vaak hebben ze neurologische verschijnselen, zoals een scheve kophouding. Als er een twijfelgeval is, worden ze geëuthanaseerd.” Vooral watervogels zijn hoog-risico vogels, zoals eenden, zwanen en ganzen. Die gaan bij de vogelopvang direct in quarantaine.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.