‘Langdurige Covid bij zeker een op de vijf coronapatiënten’Over het zogeheten post-Covid syndroom (PCS) is nog weinig duidelijkheid. Een algemeen geaccepteerde definitie van langdurige Covid bestaat nog niet. Het Nivel hanteerde voor zijn onderzoek verschillende definities, waarbij gekeken werd naar de klachten die patiënten zelf rapporteerden, de patiëntgegevens na een huisartsbezoek, het aantal consulten en de hoeveelheid klachten. Afhankelijk van de definitie die het Nivel gebruikte hielden 20 tot 37 procent van de mensen met een coronabesmetting er langdurige klachten aan over.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.